Algemene voorwaarden

Apotheek website – Apotheek.be – pharmacie.be
Uitgever:
Apotheek Apollonia
0478436266
Sint-Apolloniaplein 3 9660 Elst
+3255424082
info@apollonia-apotheek.be

De apotheker lid is verantwoordelijk voor de inhoud en presentatie van zijn website.
De websites apotheek.be, pharmacie.be, *.apotheek.be en *.pharmacie.be worden gehost door de APB. De technische ingrepen worden uitgevoerd door de IT-afdeling van de APB.

Auteursrechten

De hele 'Inhoud' van de gepubliceerde artikels die beschikbaar zijn op de websites Apotheek.be, Pharmacie.be en https://apollonia.apotheek.be met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, de grafieken, de foto's, de tekeningen, de geluiden, de gegevens, de beelden, en de audio- en videoclips ('de Inhoud'), behoren uitsluitend toe aan APB. De Inhoud, met name de compilaties, de selecties, de presentaties en de schikkingen van de Inhoud, is de exclusieve eigendom van APB en wordt beschermd door de wet betreffende de intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van de auteursrechten en de rechten op intellectuele eigendom. De bijkomende inhoud die gepubliceerd wordt op de website valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever en is beschermd door intellectuele rechten. Het apotheker lid van APB mag de Inhoud alleen maar gebruiken op zijn persoonlijk website. Elke andere vorm van gebruik, met name reproducties, veranderingen, wijzigingen, distributies, overdrachten, herpublicaties, tentoonstellingen, verspreidingen of publieke weergaven van de inhoud voor andere doeleinden, is strikt verboden. De gegevens die op de websites te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Ze worden voornamelijk verspreid om algemene informatie te geven. Hoewel APB al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de websites staan, kan APB niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten die het gevolg zijn van een fout gebruik van die informatie. APB en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van APB

Juistheid van de informatie – Aansprakelijkheid

APB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.

Rechten op de foto's

De rechten op de foto's die de artikels illustreren, werden door de APB verworven mits betaling van krediet of auteursrechten aan de firma's Dreamstim, Fotolia, I-stock en FotoSearch. Geen enkel gebruik en geen enkele reproductie is toegelaten zonder de voorafgaande toestemming van die firma's. De Illustraties die door de apotheker worden toegevoegd aan zijn website werden verworven mits het betalen van een krediet of auteursrechten aan de betrokken firma’s zoals Dreamstin, Fotolia, I-Stock en fotoSearch of zijn exclusief eigendom van de uitgever en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaandelijke toestemming. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Cookies

De website https://apollonia.apotheek.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om uw comfort te vergemakkelijken wanneer u een website bezoekt op een computer of een mobiel toestel. Ze worden ook gebruikt om technische redenen. Waarom gebruiken wij cookies op deze website? Cookies worden gebruikt om uw ervaring als gebruiker te verbeteren, alsook om technische redenen. Er bestaan twee soorten cookies: "Permanente" cookies optimaliseren uw surfcomfort. Ze onthouden onder meer welke taal u heeft gekozen, ze onthouden uw login, en de parameters die u wenst voor het afficheren van het venster van de website, zijn formaat, de afmeting van de letterpolis, enz. "Sessiecookies" worden gebruikt om technische redenen. Ze laten bijvoorbeeld toe een verzoek of een transactie op een website te beveiligen. Ze laten ook toe uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer u online een formulier invult voor de aankoop of de vraag tot toegang tot diensten die beschikbaar zijn via het Internet. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u zich afmelden of wanneer u uw Internet browser sluit. U dient de cookies te aanvaarden alvorens u gebruik kan maken van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Uitsluiting

Indien de APB vaststelt dat apotheker lid op de website zaken publiceert die in strijd zijn met de waarden en normen van de organisatie dan zal die hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Wanneer de gebruiker de inhoud niet verwijdert binnen de 72 uur dan kan de uitgever overgaan tot het afsluiten van deze website.

Privacybeleid

Contactformulier: indien u op verzenden klikt gaat u akkoord dat uw gegevens zullen worden verwerkt in het kader van uw opmerking of vraag. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. De websites en de andere domeinnamen *. apotheek.be en *.pharmacie.be maken gebruik van twee soorten cookies: ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Google analytics De website https://apollonia.apotheek.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.